Спор со штрафстоянкой и конфликт из-за парковочного места во дворе